Store Avdor-HLT

נחיר לאקדח חום

58.50 

פיה לאקדח חום עם מפתח רחב וצר, המיועד לתת אוויר חם למשטחים לשם יבוש, הורדת צבע וכדומה. רוחב הפיה 50 מ”מ.

זמינות: קיים במלאי

פיה לאקדח חום עם מפתח רחב וצר, המיועד לתת אוויר חם למשטחים לשם יבוש, הורדת צבע וכדומה. רוחב הפיה 50 מ”מ.

לאתר היצרן